Krachtig samen thuiskomen

Met ons team willen we jongeren en gezinnen maximaal ondersteunen door een uitgebreid aanbod bestaande uit MFT en een deeltijds schoolvervangend dagprogramma.


De medische opvolging van deze meisjes is een essentieel onderdeel van de behandeling. Een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de dagbehandeling is dan ook dat het gezin in opvolging is bij een kinderarts. Deze kinderarts is een essentiële partner in het opvolgen van de lichamelijke parameters en het bepalen van de randvoorwaarden voor behandeling. Ook zal de kinderarts het minimaal gezond gewicht bepalen dat als richtlijn geldt voor lichamelijk herstel. Naast de kinderarts stemmen we ook graag af met de huisarts, kinderpsychiater indien betrokken en andere artsen (endocrinoloog, neuroloog, …)

Multidisciplinair dagbehandelingsaanbod

Multi Family Therapie

Community

Samenwerking met hulporganisaties