Warme plek in Tongeren voor meisjes met een eetstoornis

Casana, opgericht door Ellen Wos en Annemie Wysmans, is een jonge Tongerse vzw die een veilige en warme plek voor jonge meisjes (12 tot 18 jaar) met een eetstoornis en hun families wil aanbieden.

Bij Casana geloven we in de kracht van een warme en huiselijke omgeving, waar zowel cliënten als hun families samen kunnen groeien en werken aan een positieve toekomst.

Via een ambulant multidisciplinair dagbehandelingsaanbod op maat willen wij deze families helpen en ondersteunen.

ONZE VISIE

Vzw Casana wil elk Limburgs meisje met Anorexia Nervosa samen met het gezin dicht bij huis betaalbare professionele Multi Family Therapy (MFT) én dagbehandeling in een huiselijke setting aanbieden.

Vzw Casana onderscheidt zich van andere ambulante multidisciplinaire behandelingspraktijken door de warme en huiselijke sfeer én de gezinsgerichte aanpak waarbij ouders en siblings als waardevolle en noodzakelijke partners in het herstelproces worden betrokken.

ENKELE ONRUSTWEKKENDE CIJFERS

66%

Van de jongeren met een eetstoornis vraagt geen hulp

1 op 5

1 op 5 jongeren vertoont signalen van een eetstoornis in de kwetsbare leeftijd van 15 tot 25 jaar

1 op 10

1 op 10 patiënten met een eetstoornis overlijdt

6-7 jaar

duurt het herstel van een eetstoornis gemiddeld genomen

ONZE MOTIVATIE

Casana vzw is ontstaan vanuit de vaststelling dat er in Limburg nog geen specifieke dagbehandeling noch een therapeutische opname voor jongeren met een eetstoornis bestaat en dit binnen een maatschappelijk gegeven dat er steeds meer jongeren problematisch eetgedrag vertonen. Ouders zijn op dit moment genoodzaakt om tot in andere provincies te rijden en dit meerdere dagen per week om hun dochter te laten behandelen.


De nieuwe HBSC-studie (2022) over de mentale gezondheid van jongeren tussen 11 en 18 jaar toont aan dat ten opzichte van 2018 het aantal jongeren met psychologische klachten stijgt. Daarnaast is ook de prevalentie van zelfmoordgedachten en zelfbeschadigend gedrag toegenomen. Ouders worden geconfronteerd met lange wachttijden van gemiddeld 6-9 maanden, binnen corona liep dit zelfs op tot een jaar.


Een eetstoornis heeft een impact op de jongere en het gezin. Onderzoek wijst uit dat hoe vroeger de eetstoornis behandeld wordt, hoe beter de prognose. Snel hulp opstarten bij beginnend symptoomgedrag is dan ook één van de belangrijke interventies ter voorkoming van ernstige eetstoornissen.


Deze behandeling gebeurt bij uitstek ambulant en dicht bij huis. Dit zorgt ervoor dat de jongere binnen de vertrouwde omgeving en in aanwezigheid van de primaire zorgfiguren in contact kan blijven staan met familie, eigen vriendengroep en ook een lijntje kan vasthouden met de schoolcontext en vrijetijdsactiviteiten.


Diverse overheden werken op dit ogenblik hard samen aan een uitbreiding van het huidige zorgtraject eetstoornissen De concrete uitwerking is op dit ogenblik nog niet gefinaliseerd. Wij willen echter niet wachten tot de financiële middelen op politiek niveau onderhandeld zijn en daarom hebben wij een eigen vzw opgericht om MFT en dagbehandeling naar Limburg te halen.

Meterschap Nawal Farih

Hier is plaats voorzien

ONZE DOELGROEP

ONS TEAM

Het team van Casana dat instaat voor de dagelijkse werking bestaat uit het professioneel multidisciplinair BEAT-team van Praktijk ConnectUs. Dit BEAT-team bestaat uit klinisch psychologen, een diëtiste, een psychomotorisch therapeut en een maatschappelijk werker, allen met ervaring op het gebied van eetstoornisbehandeling. Binnen ons BEAT-team zijn zowel Ellen als Jill geconventioneerde psychologen en kunnen zij dus beiden psychologische zorg aanbieden aan een gunstig tarief.

 

Naast de expertise in eetstoornissen, hanteren we allemaal het gezinstherapeutisch perspectief waarbij we geloven dat de individuele eetproblematiek van de jongere steeds begrepen kan worden binnen de ruimere gezinscontext en dus ook als zodanig benaderd dient te worden. Ouders zijn hierbij essentiële en zelfs dé belangrijkste bondgenoten. We verwachten van ouders dan ook dat zij bereid zijn om intensief aan de behandeling mee te werken om op die manier tot vlot herstel van de eetstoornis te komen.

 

Hiernaast wordt de werking ook aangevuld en mee ondersteund met een aantal enthousiaste vrijwilligers. Dit zijn zowel ervaringsdeskundige ouders, ervaringsdeskundige jongeren als lokale sympathisanten die het team nauw aan het hart ligt en elk op hun manier een steentje bijdragen aan onze dagelijkse werking.

 

Wil je zelf vrijwilliger worden? Ontdek er hier meer over en geef ons gerust een seintje. 

HET ORGANIGRAM ACHTER CASANA

RAAD VAN BESTUUR

STICHTENDE LEDEN

Ellen Wos

voorzitter

DAGELIJKS
BESTUUR

Annemie Wysmans

ondervoorzitter

Ief Vandermot

secretaris

Iris Houben

penningmeester

Arjan Houben

bestuurslid

BEAT-TEAM

Ellen

psycholoog

Jill

psycholoog

Silke

diëtiste

Sandra

lichaamstherapeut

Annemie

maatschappelijk werker

Sponsors